FANDOM


REGULAMIN LEGO LEGENDS OF CHIMA WIKI

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin zawiera podstawowe zasady obowiązujące na LEGO Legends of Chima Wiki.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich edytorów LEGO Legends of Chima Wiki, bez względu na to czy są zarejestrowani czy też nie, czy są zwykłymi edytorami, czy też administratorami.

Zasady dotyczące artykułów

1. Wolno dodawać tylko treści związane z tematem wiki, to znaczy związane z serią LEGO Legends of Chima.
2. Przed utworzeniem nowego artykułu należy upewnić się, czy taki artykuł już nie istnieje.
3. Przed dodaniem nowego artykułu należy zapoznać się z już istniejącymi artykułami, w celu zapoznania się ze stylem wypracowanym na wiki.
4.Zabrania się:
4.1. dodawania treści niezwiązanych z wiki;
4.2. dodawania treści typu fanon i MOC; tej tematyce poświęcony jest Fanon Legends of Chima Wiki;
4.3. dodawania pustych, nic nie wnoszących artykułów;
4.4. dodawania artykułów zawierających ciągi przypadkowych znaków/nieprawdziwe/pseudo śmieszne lub wulgarne treści;
4.5. dodawania artykułów o charakterze reklamy lub ogłoszenia;
4.6. dodawania do już istniejących artykułów treści o charakterze pornograficznym lub obscenicznym, treści zawierające wulgaryzmy, pseudo żarty, ciągi przypadkowych znaków;
4.7. dodawania do już istniejących artykułów nieprawdziwych lub trudno weryfikowalnych informacji;
4.8. dodawania linków zewnętrznych do prywatnych stron, blogów itp.;
4.9. dodawania i (lub) ukrywania linków zewnętrznych do stron o treści pornograficznej, obscenicznej, rasistowskiej i każdej innej, która łamie prawo polskie;
4.10. łamania podstawowych zasad pisowni języka polskiego;
4.11. usuwania całych treści artykułów;
4.12. dodawania informacji, które są przeciekami lub zawierają spoilery (pochodzą ze źródeł, które nie ukazały się oficjalnie w Polsce);
4.13. plagiatowania i kradzieży treści artykułów, szablonów i plików;

Zasady dotyczące grafik

1. Na LEGO Legends of Chima Wiki wolno dodawać tylko grafiki związane z tematem wiki.
2. Przed dodaniem nowej grafiki należy się upewnić, czy taka grafika już nie została wcześniej dodana. Zabrania się bowiem dodawania (bez wyraźnego powodu) grafik powielających wcześniej już dodane obrazy.
3. W trakcie dodawania nowej grafiki należy zawsze wybrać odpowiednią licencję.
4. Każda dodawana grafika powinna być opatrzona właściwą nazwą, która w sposób konkretny lub skrótowy, lecz czytelny dla użytkowników, powinna oddawać treść grafiki.
5. Surowo zabronione jest dodawanie grafik o charakterze pornograficznym, obscenicznym, czy dyskryminującym.
6. Nie należy dodawać grafik, które są przeciekami lub zawierają spoilery (pochodzą ze źródeł, które nie ukazały się oficjalnie w Polsce).
7. Zabronione jest dodawanie grafik wykonanych przez fanów.

Zasady dotyczące stron dyskusji, forum i chatu

1. Każdy użytkownik ma prawo udzielania się na stronach dyskusji (artykułów, innych użytkowników), forum i chacie.
2. Na stronach dyskusji, forum oraz chacie zabrania się:
2.1. używania wulgaryzmów;
2.2. atakowania innych użytkowników;
2.3. grożenia i zastraszania innych użytkowników;
2.4. spamowania (wyjątkiem jest uzasadniony spam kropkami - kropką jedną pod drugą);
2.5. podawania danych osobowych lub innych osób, zwłaszcza użytkowników;
2.6. dodawania linków do stron niecenzuralnych, pornograficznych lub mogących wywołać napad epilepsji;
2.7. wyzywania i obrażania siebie samych i innych użytkowników;
2.8. bycia zakompleksioną bambaryłą;
2.9. w przypadku stron dyskusji artykułów, zamieszczania treści niezwiązanych z danym artykułem;

Zasady dotyczące kont użytkowników

1. Zabronione jest posiadanie multikont, czyli więcej niż jednego konta użytkownika. Jeżeli użytkownik straci dostęp do swojego pierwotnego konta, niech powiadomi o zaistniałej sytuacji administratora, który podejmie decyzję, co zrobić w tej sprawie.
2. Wykryte multikonto zostanie zablokowane na zawsze, natomiast jego posiadacz może dodatkowo zostać ukarany zgodnie z system kar za posiadanie multikont(a).

Zasady dotyczące strony użytkownika

1. Każdy użytkownik ma prawo do napisania czegoś o sobie na swojej stronie użytkownika.
2. Na stronie użytkownika zabrania się zamieszczania:
2.1. szczegółowych danych personalnych, jak na przykład: adres, prawdziwe imię i nazwisko, swoje osobiste zdjęcie;
2.1. wulgaryzmów;
2.2. grafik i filmów o treści pornograficznej, obscenicznej, rasistowskiej i każdej innej, która łamie prawo polskie, a także linków do takich stron;
2.3. wyzwisk i oskarżeń pod adresem innych użytkowników LEGO Legends of Chima Wiki oraz innych osób;
2.4. jawnych reklam.

Zasady dotyczące administratorów i moderatorów

1. Ani administrator, ani moderator czatu nie ma prawa ukarać innego użytkownika, jeżeli ten nie popełnił żadnej winy.
2. Nowi administratorzy lub moderatorzy są powoływani przez funkcjonujących już wcześniej administratorów-biurokratów lub moderatorów, jeżeli ci uznają, że potrzebny jest nowy administrator lub moderator, lub na wniosek użytkowników wiki (decydujący głos jednak w tej sprawie mają funkcjonujący już wcześniej administratorzy i moderatorzy). W podobny sposób administratora lub moderatora można odwołać z jego stanowiska, lecz wniosek lub decyzja o odwołaniu musi zostać uzasadniona stosowną i wiarygodną przyczyną/nami.

System kar

1. Jeżeli upomnienie nie poskutkuje, konto użytkownika zostanie zablokowane, a treści/grafiki naruszające regulamin zostaną usunięte przez administratorów.
1.1. Administrator może blokować bez wcześniejszego upominania w sytuacjach, gdy uzna, iż dany użytkownik działał wyłącznie w celu wyrządzenia szkód na wiki.
2. Jeżeli użytkownik po upomnieniu na czacie nadal będzie łamał regulamin, to zostanie on wyrzucony z czatu lub na nim zablokowany.
3. Jeżeli użytkownik po odblokowaniu nadal będzie łamał któryś z powyższych zakazów, jego konto zostanie zablokowane dłuższy okres lub na zawsze.
4. Zablokowany użytkownik dostanie powiadomienie o tym, za co został zablokowany i na jak długo. Wyjątkiem są blokady na czacie.
5. Blokady przyznawane są na okres proporcjonalny do rodzaju i ilości złamanych punktów regulaminu.
5.1. Wyjątek stanowią administratorzy i moderatorzy, którzy zostaną osądzeni stosownie przez innych administratorów i/lub moderatorów. W przypadku nagminnego łamania regulaminu przez administratora lub moderatora może on zostać pozbawiony swojej funkcji na wiki;
6. Kara może zostać odwołana, jeżeli użytkownik jest nowy i dopiero zaczyna się uczyć, jak należy poprawnie pisać artykuły, czy zachowywać się wśród innych użytkowników. Jeżeli jednak takowy użytkownik będzie ignorował prośby, aby poprawił swoje zachowanie, zostanie zablokowany na okres od jednego do siedmiu dni, po których zacznie być traktowany jak normalny użytkownik.

Postanowienia końcowe

1. Autorzy regulaminu, tj. administratorzy, zastrzegają sobie prawo do jego modyfikowania w przyszłości.
2. Powyższy regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji, tj. 27 lipca 2014 r.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.